Podstrona: Laboratoria / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Laboratoria

Zestawienie laboratoriów badawczych Politechniki Rzeszowskiej

 

Lp. Nazwa laboratorium Wydział/jednostka
1. Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
2. Wydziałowe Laboratorium Spektrometrii – Pracownia Spektrometrii NMR Wydział Chemiczny
3. Uczelniane Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
4. Laboratorium Diagnostyki Molekularnej Wydział Chemiczny; Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki
5. Pracownia Proteomiki i Biologii Strukturalnej Wydział Chemiczny; Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki
6. Pracownia Metagenomiki Wydział Chemiczny; Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki
7. Laboratorium Hodowli Komórek Wydział Chemiczny; Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki
8. Laboratorium proteomiki i metabolomiki  Wydział Chemiczny; Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki
9. Pracownia genomiki funkcjonalnej Wydział Chemiczny; Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki
10. Laboratorium technik pomiarowych i sterowania transportem wody i ścieków Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury; Zakład Infrastruktury i Ekorozwoju
11. Laboratorium badawcze Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury; Zakład Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa
12. Laboratorium badawczo-dydaktyczne Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury; Zakład Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa
13. Laboratorium mikroskopii skaningowej Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury; Zakład Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa
14. Laboratorium Konstrukcji Betonu Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury; Katedra Konstrukcji Budowlanych
15. Laboratorium Analizy Elementarnej i Chromatografii Gazowej Wydział Chemiczny; Zakład Chemii Organicznej
16. Laboratorium Syntezy Organicznej i Materiałów Polimerowych Wydział Chemiczny; Zakład Chemii Organicznej
17. Laboratorium Badań i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych Wydział Chemiczny; Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
18. Laboratorium Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej Wydział Chemiczny; Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
19. Pracownia spektrofotometryczna Wydział Chemiczny; Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
20. Laboratorium metod spektroskopowych Wydział Chemiczny; Zakład Chemii Fizycznej
21. Laboratorium metod chromatograficznych Wydział Chemiczny; Zakład Chemii Fizycznej
22. Laboratorium metod elektrochemicznych Wydział Chemiczny; Zakład Chemii Fizycznej
23. Wydziałowe Laboratorium Spektrometrii – Pracownia Spektrometrii SAXS Wydział Chemiczny
24. Laboratorium Wytwarzania Materiałów Ceramicznych i Kompozytów Wydział Chemiczny; Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
25. Laboratorium Badań Tworzyw Polimerowych Wydział Chemiczny; Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
26. Laboratorium Analizy Termicznej i Badania Reaktywności Polimerów Wydział Chemiczny; Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
27. Laboratorium Nanokompozytów Wydział Chemiczny; Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
28. Pracownia Analizy Chromatograficznej Wydział Chemiczny; Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
29. Laboratorium syntezy organicznej i katalizy Wydział Chemiczny; Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
30. Laboratorium Spektroskopii Molekularnej Wydział Chemiczny; Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
31. Laboratorium Zaawansowanych Metod Syntezy Polimerów Wydział Chemiczny; Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
32. Laboratorium zaawansowanej analizy termicznej ATHAS Wydział Chemiczny; Zakład Chemii Organicznej
33. Laboratorium Mechaniki Płynów Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury; Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
34. Laboratorium Nowoczesnych Technologii w Logistyce Wydział Zarządzania; Katedra Metod Ilościowych
35. Laboratorium kryminalistyczne Wydział Zarządzania; Zakład Informatyki w Zarządzaniu
36. Laboratorium Analizy Instrumentalnej Jakości Żywności Wydział Zarządzania; Zakład Informatyki w Zarządzaniu
37. Laboratorium Technologii Wizualnych i Rzeczywistości Rozszerzonej Wydział Zarządzania; Zakład Informatyki w Zarządzaniu
38. Laboratorium Standaryzacji i Certyfikacji Zawodowej Wydział Zarządzania; Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności
39. Laboratorium Czujników Światłowodowych Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej; Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
40. Laboratorium Technik Laserowych Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej; Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
41. Laboratorium Spektroskopii Dielektrycznej Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej; Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
42. Laboratorium Dielektryków Nieliniowych Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej; Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
43. Laboratorium Biofizyczne Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej; Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
44. Laboratorium Spektroskopii Optycznej Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej; Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
45. Laboratorium inteligentnych systemów produkcyjnych Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Informatyki i Automatyki
46. Laboratorium robotyki Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Informatyki i Automatyki
47. Laboratorium automatyki i sterowania Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Informatyki i Automatyki
48. Laboratorium Komputerowe Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Informatyki i Automatyki
49. Laboratorium sieci komputerowych Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Informatyki i Automatyki
50. Laboratorium komunikacji w systemach mikrokomputerowych Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Informatyki i Automatyki
51. Laboratorium obliczeń równoległych Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Informatyki i Automatyki
52. Laboratorium programowania sterowników logicznych Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Informatyki i Automatyki
53. Laboratorium logicznych układów sterowania Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Informatyki i Automatyki
54. Laboratorium wizji komputerowej Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Informatyki i Automatyki
55. Laboratorium Komputerowe Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Informatyki i Automatyki
56. Laboratorium sterowników mikroprocesorowych Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Informatyki i Automatyki
57. Laboratorium Technik Informatycznych Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Informatyki i Automatyki
58. Laboratorium mikronapędów Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Zakład Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych
59. Laboratorium napędów elektrycznych i sterownia Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Zakład Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych
60. Laboratorium elektrotechniki i elektroniki Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Zakład Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych
61. Laboratorium maszyn elektrycznych Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Zakład Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych
62. Laboratorium diagnostyki i eksploatacji układów elektromaszynowych Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Zakład Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych
63. Laboratorium napędów pojazdów elektrycznych i hybrydowych Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Zakład Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowyc
64. Laboratorium podstaw techniki świetlnej Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki
65. Laboratorium układów sterowania w energoelektronice Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki
66. Laboratorium energoelektroniki Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki
67. Laboratorium urządzeń elektrycznych i elektroenergetyki Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki
68. Laboratorium odnawialnych źródeł energii Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki
69. Laboratorium systemów sterowania FPGA Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki
70. Laboratorium akustyki Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Pracownia Akustyki
71. Laboratorium wibroaustyki Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Pracownia Akustyki
72. Laboratorium badań i analiz pomiarowych Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Zakład Metrologii i Systemów Diagnostycznych
73. Laboratorium badań i kalibracji „LABBiKAL” Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Zakład Metrologii i Systemów Diagnostycznych
74. Laboratorium kriomagnetyczne Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Zakład Podstaw Elektroniki
75. Laboratorium szumów i sygnałów stochastycznych Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Zakład Podstaw Elektroniki
76. Laboratorium technologii grubowarstwowej Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Zakład Podstaw Elektroniki
77. Laboratorium systemów bazodanowych Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Zakład Systemów Rozproszonych
78. Laboratorium sieci komputerowych i systemów konwergentnych Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Zakład Systemów Rozproszonych
79. Laboratorium stanów dynamicznych układów elektrycznych Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
80. Stacja rejestracji wyładowań atmosferycznych Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
81. Laboratorium Wysokich Napięć Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
82. Laboratorium Przeciwprzepięciowych Badań Awioniki Lotniczej Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
83. Laboratorium Symulacji Komputerowych Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
84. Laboratorium techniki mikroprocesorowej Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
85. Laboratorium techniki światłowodowej Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
86. Laboratorium anten i propagacji fal radiowych Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
87. Laboratorium projektowania układów elektronicznych CAD Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
88. Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej EMC Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
89. Laboratorium techniki radiowej identyfikacji obiektów RFID Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
90. Laboratorium zintegrowanych mikro- i nanotechnologii elektronicznych Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
91. Laboratorium technologii mikroelektronicznych Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
92. Laboratorium spektroskopii i procesów ochrony środowiska Wydział Chemiczny; Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
93. Laboratorium chromatograficzne do badań procesu rozdziału mieszanin Wydział Chemiczny; Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
94. Laboratorium badawcze materiałów sypkich Wydział Chemiczny; Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
95. Laboratorium do badania granulacji, powlekania i suszenia fluidalnego Wydział Chemiczny; Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
96. Laboratorium wizualizacji procesów Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Katedra Informatyki i Automatyki
97. Laboratorium Badań Kół Zębatych Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Konstrukcji Maszyn
98. Laboratorium chromatografii, analizy chemicznej i elektrochemicznej Wydział Chemiczny; Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
99. Laboratorium Informatyki Chemicznej Wydział Chemiczny; Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki
100. Laboratorium Biosyntezy Wydział Chemiczny; Zakład Polimerów i Biopolimerów
101. Laboratorium Spektrometrii Mas Wydział Chemiczny; Zakład Polimerów i Biopolimerów
102. Laboratorium Analizy Termicznej Wydział Chemiczny; Zakład Polimerów i Biopolimerów
103. Laboratorium Syntezy Nanostruktur Wydział Chemiczny; Zakład Polimerów i Biopolimerów
104. Laboratorium Badań Powłok Polimerowych Wydział Chemiczny; Zakład Polimerów i Biopolimerów
105. Laboratorium Badań Powierzchniowych Wydział Chemiczny; Zakład Polimerów i Biopolimerów
106. Laboratorium Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
107. Laboratorium Badań Tribologicznych i Zmęczeniowych Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
108. Laboratorium Badań Warstwy Wierzchniej Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
109. Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Nauki o Materiałach
110. Laboratorium Aerodynamiki Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Zakład Termodynamiki i Mechaniki Płynów
111. Laboratorium Wymiany Ciepła i Masy Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Zakład Termodynamiki i Mechaniki Płynów
112. Laboratorium Silników Spalinowych Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Silników Spalinowych i Transportu
113. Laboratorium Układów Zasilania Silników Spalinowych Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Silników Spalinowych i Transportu
114. Laboratorium Materiałów Eksploatacyjnych Środków Transportu Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Silników Spalinowych i Transportu
115. Laboratorium Bezpieczeństwa Systemów Transportowych Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Silników Spalinowych i Transportu
116. Laboratorium Ekologii Motoryzacyjnej Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Silników Spalinowych i Transportu
117. Laboratorium Badań i Kontroli Pojazdów – Stacja Kontroli Pojazdów Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Silników Spalinowych i Transportu
118. Laboratorium Symulacji PSS Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Awioniki i Sterowania
119. Laboratorium Badawcze systemów Awioniki Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Awioniki i Sterowania
120. Laboratorium Metrologii Lotniczej Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Awioniki i Sterowania
121. Laboratorium Informatyki Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Awioniki i Sterowania
122. Laboratorium Urządzeń Radiowych Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Awioniki i Sterowania
123. Laboratorium Badawcze Predyspozycji Pilotów (System WOMBAT DuoWOMBAT) Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Awioniki i Sterowania
124. Laboratorium Podstaw Automatyki i Systemów Sterowania Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Awioniki i Sterowania
125. Laboratorium Badawcze Współczesnych Układów Awioniki  Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Awioniki i Sterowania
126. Laboratorium Wyposażenia Lotniczego Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Awioniki i Sterowania
127. Laboratorium Badania Trwałości Urządzeń Awioniki Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Awioniki i Sterowania
128. Laboratorium Technologii Awioniki Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Awioniki i Sterowania
129. Laboratorium Systemów Szybkiego Prototypowania Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Konstrukcji Maszyn
130. Laboratorium Połączeń Prasowanych Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Konstrukcji Maszyn
131. Laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Konstrukcji Maszyn
132. Laboratorium Współrzędnościowych Technik Pomiarowych Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Konstrukcji Maszyn
133. Laboratorium Badań Napędów Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Konstrukcji Maszyn
134. Laboratorium Symulacji Komputerowych i Systemów Cax Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Konstrukcji Maszyn
135. Laboratorium Eksploatacji Samolotów Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Samolotów i Silników Lotniczych
136. Międzyuczelniane Lotnicze Laboratorium Naukowo-Badawcze AOS Bezmiechowa Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Samolotów i Silników Lotniczych
137. Laboratorium Badań Dynamicznych Wirników Silników Turbinowych Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Samolotów i Silników Lotniczych
138. Laboratorium Badań Modelowych Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Samolotów i Silników Lotniczych
139. Laboratorium Kompozytów Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Samolotów i Silników Lotniczych
140. Laboratorium Metod Polaryzacyjno-Optycznych Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Samolotów i Silników Lotniczych
141. Laboratorium Silników Lotniczych Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Samolotów i Silników Lotniczych
142. Laboratorium Wytrzymałości Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Samolotów i Silników Lotniczych
143. Laboratorium Metrologii Technicznej Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
144. Laboratorium Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
145. Laboratorium CAD/CAM Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
146. Laboratorium programowania CNC 1 Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
147. Laboratorium Maszyn Technologicznych Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
148. Laboratorium Napędu i Sterowania Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
149. Laboratorium Obliczeń Konstrukcyjnych MES Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
150. Laboratorium Obróbki Elektroerozyjnej i Laserowej Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
151. Laboratorium Obróbki Skrawaniem i Narzędzi Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
152. Pracownia Rapid Technologii Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
153. Laboratorium Przetwarzania i Badań Tworzyw Polimerowych Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Przeróbki Plastycznej
154. Laboratorium Przeróbki Plastycznej Metali i Stopów Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Przeróbki Plastycznej
155. Laboratorium Układów Dynamicznych Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
156. Laboratorium Diagnostyki i Układów Pomiarowych Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
157. Laboratorium Robotyki Przemysłowej Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
158. Laboratorium Odlewnictwa Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa
159. Laboratorium Spawalnictwa Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa
160. Laboratorium Badań Materiałowych Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa
161. Laboratorium Badań Nieniszczących Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa
162. Laboratorium Obróbki Cieplnej Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa
163. Laboratorium Badań Metalograficznych Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa
164. Laboratorium Systemów Konwersji Energii i Proekologicznych Technologii Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
165. Laboratorium Badań i Monitorowania Nowoczesnych Konstrukcji Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury; Zakład Mechaniki Konstrukcji
166. Laboratorium Badawcze Geo-Drogowe Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
167. Laboratorium Zakładu Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury; Zakład Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa
168. Laboratorium Zakładu Inżynierii i Chemii Środowiska Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury; Zakład Inżynierii i Chemii Środowiska
169. Laboratorium Fizyki Budowli Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury; Zakład Budownictwa Ogólnego
170. Laboratorium Akustyki Budowlanej Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
171. Laboratorium Nawierzchni Drogowych Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury; Zakład Dróg i Mostów
172. Laboratorium Metod Biologicznych w Ochronie Środowiska Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury; Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód
173. Laboratorium Nowych Technologii w Badaniach Wód i Oczyszczaniu Ścieków Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury; Zakład Inżynierii i Chemii Środowiska
174. Laboratorium Geodezyjne Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury; Zakład Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla
175. Laboratorium Geotechniki i Mechaniki Gruntów Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury; Zakład Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla
176.

Laboratorium Syntezy Organicznej

Wydział Chemiczny; Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję